พุธ. เม.ย. 8th, 2020

gamesanookth.com

ศูนย์รวมข่าวเกมส์ PC เกมมือถือ เกมส์ใหม่

ข้อมูลอาวุธเสริมของ Black Sert Mobile ใน Patch ปัจจุบัน

1 min read
ข้อมูลอาวุธเสริมของ Black Sert ใน Patch ปัจจุบัน

ข้อมูลอาวุธเสริมของ Black Sert Mobile ใน Patch ปัจจุบัน

ไกด์ Black Desert Mobile ข้อมูลอาวุธเสริมของ แยกตามประเภทและระดับ บอกค่าพลัง และเอฟเฟ็กต์

ข้อมูลอาวุธเสริมของ โล่

ชื่อระดับค่าพลังเอฟเฟ็กต์
โล่ไม้

เก่าแก่พลังโจมตี (AP) 3
พลังป้องกัน (DP)  1
 
โล่ทหารอาสา
ทั่วไปพลังโจมตี (AP) 7
พลังป้องกัน (DP)  2
 
โล่เอ็กซีออน
ระดับสูงพลังโจมตี (AP) 17
พลังป้องกัน (DP) 5
• คริติคอล +3%
• ความเร็วโจมตี +3%
โล่เวนเกิร์ช
ระดับสูงพลังโจมตี (AP) 17
พลังป้องกัน (DP) 5
• ความเร็วโจมตี +3%
• ความเร็วเคลื่อนที่ +3%
โล่เครอา
ระดับสูงพลังโจมตี (AP) 17
พลังป้องกัน (DP) 5
• คริติคอล +5%
โล่เฮซัส
หายากพลังโจมตี (AP) 25
พลังป้องกัน (DP) 8
• คริติคอล +5%
โล่แอลลีช่า
หายากพลังโจมตี (AP) 25
พลังป้องกัน (DP) 8
• คริติคอล +3%
• ความเร็วโจมตี +3%
โล่ทาริส 
หายากพลังโจมตี (AP) 25
พลังป้องกัน (DP) 8
• ความเร็วโจมตี +3%
• ความเร็วเคลื่อนที่ +3%
โล่ชาเมล
หนึ่งเดียวพลังโจมตี (AP) 33
พลังป้องกัน (DP) 10
• คริติคอล +5%
โล่คัลลัส
หนึ่งเดียวพลังโจมตี (AP) 33
พลังป้องกัน (DP) 10
• คริติคอล +3%
• ความเร็วโจมตี +3%
โล่โมริก

หนึ่งเดียวพลังโจมตี (AP) 33
พลังป้องกัน (DP) 10
• ความเร็วโจมตี +3%
• ความเร็วเคลื่อนที่ +3%
โล่เบอร์นี
หนึ่งเดียวพลังโจมตี (AP) 33
พลังป้องกัน (DP) 10
• คริติคอล +3%
• ความเร็วโจมตี +3%
โล่ไคท์
ตำนานพลังโจมตี (AP) 41
พลังป้องกัน (DP) 13
• คริติคอล +3%
• ความเร็วโจมตี +3%
โล่เฮซัสระดับสูง

ตำนานพลังโจมตี (AP) 41
พลังป้องกัน (DP) 13
• คริติคอล +5%
โล่แอลลีช่าระดับสูง
ตำนานพลังโจมตี (AP) 41
พลังป้องกัน (DP) 13
• คริติคอล +3%
• ความเร็วโจมตี +3%
โล่ทาริสระดับสูง
ตำนานพลังโจมตี (AP) 41
พลังป้องกัน (DP) 13
• ความเร็วโจมตี +3%
• ความเร็วเคลื่อนที่ +3%
โล่ชาเมลระดับสูง
เทวตำนานพลังโจมตี (AP) 50
พลังป้องกัน (DP)  16
• คริติคอล +5%
โล่คัลลัสระดับสูง
เทวตำนานพลังโจมตี (AP) 50
พลังป้องกัน (DP)  16
• คริติคอล +3%
• ความเร็วโจมตี +3%
โล่โมริกระดับสูง
เทวตำนานพลังโจมตี (AP) 50
พลังป้องกัน (DP) 16
• ความเร็วโจมตี +3%
• ความเร็วเคลื่อนที่ +3%
โล่ไคท์ระดับสูง
เทวตำนานพลังโจมตี (AP) 59
พลังป้องกัน (DP) 19
• คริติคอล +3%
• ความเร็วโจมตี +3%
โล่เอ็กซีออนระดับสูง 
เทวตำนานพลังโจมตี (AP) 53
พลังป้องกัน (DP) 17
• คริติคอล +5%
โล่เวนเกิร์ชระดับสูง  
เทวตำนานพลังโจมตี (AP) 53
พลังป้องกัน (DP) 17
• คริติคอล +3%
• ความเร็วโจมตี +3%
โล่เครอาระดับสูง 
เทวตำนานพลังโจมตี (AP) 53
พลังป้องกัน (DP) 17
• ความเร็วโจมตี +3%
• ความเร็วเคลื่อนที่ +3%

ข้อมูลอาวุธเสริมของ กริช

ชื่อระดับค่าพลังเอฟเฟ็กต์
กริช

เก่าแก่พลังโจมตี (AP) 3
พลังป้องกัน (DP)  1
 
กริชทหารอาสา
ทั่วไปพลังโจมตี (AP) 7
พลังป้องกัน (DP)  2
 
กริชแพริ่ง 
ระดับสูงพลังโจมตี (AP) 17
พลังป้องกัน (DP) 5
• คริติคอล +3%
• ความเร็วโจมตี +3%
กริชทองสัมฟทธิ์
ระดับสูงพลังโจมตี (AP) 17
พลังป้องกัน (DP) 5
• ความเร็วโจมตี +3%
• ความเร็วเคลื่อนที่ +3%
กริชเหล็ก 
ระดับสูงพลังโจมตี (AP) 17
พลังป้องกัน (DP) 5
• คริติคอล +5%
กริชเฮซัส
หายากพลังโจมตี (AP) 25
พลังป้องกัน (DP) 8
• คริติคอล +5%
กริชแอลลีช่า
หายากพลังโจมตี (AP) 25
พลังป้องกัน (DP) 8
• คริติคอล +3%
• ความเร็วโจมตี +3%
กริชทาริส
หายากพลังโจมตี (AP) 25
พลังป้องกัน (DP) 8
• ความเร็วโจมตี +3%
• ความเร็วเคลื่อนที่ +3%
กริชชาเมล
หนึ่งเดียวพลังโจมตี (AP) 33
พลังป้องกัน (DP) 10
• คริติคอล +5%
กริชคัลลัส
หนึ่งเดียวพลังโจมตี (AP) 33
พลังป้องกัน (DP) 10
• คริติคอล +3%
• ความเร็วโจมตี +3%
กริชโมริก

หนึ่งเดียวพลังโจมตี (AP) 33
พลังป้องกัน (DP) 10
• ความเร็วโจมตี +3%
• ความเร็วเคลื่อนที่ +3%
กริชเบอร์นี
หนึ่งเดียวพลังโจมตี (AP) 33
พลังป้องกัน (DP) 10
• คริติคอล +3%
• ความเร็วโจมตี +3%
กริชโรซาร์
ตำนานพลังโจมตี (AP) 41
พลังป้องกัน (DP) 13
• คริติคอล +3%
• ความเร็วโจมตี +3%
กริชเฮซัสระดับสูง

ตำนานพลังโจมตี (AP) 41
พลังป้องกัน (DP) 13
• คริติคอล +5%
กริชแอลลีช่าระดับสูง
ตำนานพลังโจมตี (AP) 41
พลังป้องกัน (DP) 13
• คริติคอล +3%
• ความเร็วโจมตี +3%
กริชทาริสระดับสูง
ตำนานพลังโจมตี (AP) 41
พลังป้องกัน (DP) 13
• ความเร็วโจมตี +3%
• ความเร็วเคลื่อนที่ +3%
กริชชาเมลระดับสูง
เทวตำนานพลังโจมตี (AP) 50
พลังป้องกัน (DP)  16
• คริติคอล +5%
กริชคัลลัสระดับสูง
เทวตำนานพลังโจมตี (AP) 50
พลังป้องกัน (DP)  16
• คริติคอล +3%
• ความเร็วโจมตี +3%
กริชโมริกระดับสูง
เทวตำนานพลังโจมตี (AP) 50
พลังป้องกัน (DP)  16
• ความเร็วโจมตี +3%
• ความเร็วเคลื่อนที่ +3%
กริชโรซาร์ระดับสูง
เทวตำนานพลังโจมตี (AP) 59
พลังป้องกัน (DP) 19
• คริติคอล +3%
• ความเร็วโจมตี +3%
กริชแพริ่งระดัสูง
เทวตำนานพลังโจมตี (AP) 53
พลังป้องกัน (DP) 17
• คริติคอล +5%
กริชทองแดงระดับสูง
เทวตำนานพลังโจมตี (AP) 53
พลังป้องกัน (DP) 17
• คริติคอล +3%
• ความเร็วโจมตี +3%
กริชเหล็กระดับสูง 
เทวตำนานพลังโจมตี (AP) 53
พลังป้องกัน (DP) 17
• ความเร็วโจมตี +3%
• ความเร็วเคลื่อนที่ +3%

ข้อมูลอาวุธเสริมของ ประดับเงื่อน

ชื่อระดับค่าพลังเอฟเฟ็กต์
ประดับเงื่อนผ้า

เก่าแก่พลังโจมตี (AP) 3
พลังป้องกัน (DP)  1
 
ประดับเงื่อนทหารอาสา
ทั่วไปพลังโจมตี (AP) 7
พลังป้องกัน (DP)  2
 
ประดับเงื่อนเซเยอร์
ระดับสูงพลังโจมตี (AP) 17
พลังป้องกัน (DP) 5
• คริติคอล +3%
• ความเร็วโจมตี +3%
ประดับเงื่อนโอรอส
ระดับสูงพลังโจมตี (AP) 17
พลังป้องกัน (DP) 5
• ความเร็วโจมตี +3%
• ความเร็วเคลื่อนที่ +3%
ประดับเงื่อนเธโอส 
ระดับสูงพลังโจมตี (AP) 17
พลังป้องกัน (DP) 5
• คริติคอล +5%
ประดับเงื่อนเฮซัส
หายากพลังโจมตี (AP) 25
พลังป้องกัน (DP) 8
• คริติคอล +5%
ประดับเงื่อนแอลลีช่า
หายากพลังโจมตี (AP) 25
พลังป้องกัน (DP) 8
• คริติคอล +3%
• ความเร็วโจมตี +3%
ประดับเงื่อนทาริส
หายากพลังโจมตี (AP) 25
พลังป้องกัน (DP) 8
• ความเร็วโจมตี +3%
• ความเร็วเคลื่อนที่ +3%
ประดับเงื่อนชาเมล
หนึ่งเดียวพลังโจมตี (AP) 33
พลังป้องกัน (DP) 10
• คริติคอล +5%
ประดับเงื่อนคัลลัส
หนึ่งเดียวพลังโจมตี (AP) 33
พลังป้องกัน (DP) 10
• คริติคอล +3%
• ความเร็วโจมตี +3%
ประดับเงื่อนโมริก

หนึ่งเดียวพลังโจมตี (AP) 33
พลังป้องกัน (DP) 10
• ความเร็วโจมตี +3%
• ความเร็วเคลื่อนที่ +3%
ประดับเงื่อนเวดิลหนึ่งเดียวพลังโจมตี (AP) 33
พลังป้องกัน (DP) 10
• คริติคอล +3%
• ความเร็วโจมตี +3%
ประดับเงื่อนซาร์ตำนานพลังโจมตี (AP) 41
พลังป้องกัน (DP) 13
• คริติคอล +3%
• ความเร็วโจมตี +3%
ประดับเงื่อนเฮซัสระดับสูง

ตำนานพลังโจมตี (AP) 41
พลังป้องกัน (DP) 13
• คริติคอล +5%
ประดับเงื่อนแอลลีช่าระดับสูง
ตำนานพลังโจมตี (AP) 41
พลังป้องกัน (DP) 13
• คริติคอล +3%
• ความเร็วโจมตี +3%
ประดับเงื่อนทาริสระดับสูง
ตำนานพลังโจมตี (AP) 41
พลังป้องกัน (DP) 13
• ความเร็วโจมตี +3%
• ความเร็วเคลื่อนที่ +3%
ประดับเงื่อนชาเมลระดับสูง
เทวตำนานพลังโจมตี (AP) 50
พลังป้องกัน (DP)  16
• คริติคอล +5%
ประดับเงื่อนคัลลัสระดับสูง
เทวตำนานพลังโจมตี (AP) 50
พลังป้องกัน (DP)  16
• คริติคอล +3%
• ความเร็วโจมตี +3%
ประดับเงื่อนโมริกระดับสูง
เทวตำนานพลังโจมตี (AP) 50
พลังป้องกัน (DP)  16
• ความเร็วโจมตี +3%
• ความเร็วเคลื่อนที่ +3%
ประดับเงื่อนโรซาร์ระดับสูง เทวตำนานพลังโจมตี (AP) 59
พลังป้องกัน (DP) 19
• คริติคอล +3%
• ความเร็วโจมตี +3%
ประดับเงื่อนเซเยอร์ระดับสูง 
 
เทวตำนานพลังโจมตี (AP) 53
พลังป้องกัน (DP) 17
• คริติคอล +5%
ประดับเงื่อนโอรอสระดับสูง 
  
เทวตำนานพลังโจมตี (AP) 53
พลังป้องกัน (DP) 17
• คริติคอล +3%
• ความเร็วโจมตี +3%
ประดับเงื่อนเธโอสระดับสูง 
  
เทวตำนานพลังโจมตี (AP) 53
พลังป้องกัน (DP) 17
• ความเร็วโจมตี +3%
• ความเร็วเคลื่อนที่ +3%

แหล่งข้อมูล : db.gamefever

โดย : gconsole

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

ข่าวเด่นวันนี้ , gconsole , ข่าวบันเทิง , ข่าวบันเทิง , สล็อตออนไลน์ , ข่าว arsenal , ลิเวอร์พูล , ข่าวกีฬา , โทรศัพท์ เล่นเกม , ข่าวกีฬา ,
เว็บแทงบอล | แทงบอลออนไลน์ | แทงบอล | สูตรบาคาร่า | เกมส์ยิง | สูตรบาคาร่า |
เว็บแทงบอล | แทงบอลออนไลน์ | แทงบอล | แทงบอลออนไลน์ | สูตรบาคาร่า | เกมส์ยิง | สูตรบาคาร่า | openergroup | free-counte | canadagooseoutletstore | guillaumecanet | betasat | namenda | freestyleplaya | soccer-navi | mk-board | gunsworkshop | ff-v | ufabet |