พริตตี้สวย

อาทิตย์. ก.ค. 5th, 2020

gamesanookth.com

ศูนย์รวมข่าวเกมส์ PC เกมมือถือ เกมส์ใหม่

ข้อมูลเกราะ Black Sert Mobile ใน Patch ปัจจุบัน

1 min read
ข้อมูลเกราะ Black Sert Mobile ใน Patch ปัจจุบัน

ข้อมูลเกราะ Black Sert Mobile ใน Patch ปัจจุบันซึ่งในอนาคตอาจจะมีเพิ่มเติมมากกว่านี้

ไกด์ Black Desert Mobile ข้อมูลเกราะ แยกตามประเภทและระดับ บอกค่าพลัง และเอฟเฟ็กต์

ข้อมูลเกราะ หมวก

ชื่อระดับค่าพลังเอฟเฟ็กต์
หมวกเลอเบรย์

เก่าแก่พลังป้องกัน (DP) 2 
หมวกเลพลาส
ทั่วไปพลังป้องกัน (DP) 5 
หมวกเจเรส
ระดับสูงพลังป้องกัน (DP) 11• คริติคอล +4%
หมวกทารีทัส
ระดับสูงพลังป้องกัน (DP) 15• คริติคอล -2%
หมวกอาเจเลียน
ระดับสูงพลังป้องกัน (DP) 13• มานา (MP) +10
• ฟื้นฟูพลังเวท +1%
หมวกทาริส
หายากพลังป้องกัน (DP) 16• คริติคอล +4%
หมวกโดบาร์ท
หายากพลังป้องกัน (DP) 20• คริติคอล -2%
หมวกโลคาบา
หายากพลังป้องกัน (DP) 18• มานา (MP) +10
• ฟื้นฟูพลังเวท +1%
หมวกคัลลัส
หนึ่งเดียวพลังป้องกัน (DP) 22• คริติคอล +4%
หมวกชาเมล
หนึ่งเดียวพลังป้องกัน (DP) 26• คริติคอล -2%
หมวกโมริก

หนึ่งเดียวพลังป้องกัน (DP) 24• มานา (MP) +10
• ฟื้นฟูพลังเวท +1%
หมวกเบอร์นี
หนึ่งเดียวพลังป้องกัน (DP) 24• คริติคอล +4%
หมวกกลูนิล
ตำนานพลังป้องกัน (DP) 31• คริติคอล +4%
หมวกทาริสระดับสูง

ตำนานพลังป้องกัน (DP) 29• คริติคอล +4%
หมวกโดบาร์ทระดับสูง
ตำนานพลังป้องกัน (DP) 33• คริติคอล -2%
หมวกโลคาบาระดับสูง
ตำนานพลังป้องกัน (DP) 31• มานา (MP) +10
• ฟื้นฟูพลังเวท +1%
หมวกคัลลัสระดับสูง
เทวตำนานพลังป้องกัน (DP) 41• คริติคอล +4%
หมวกชาเมลระดับสูง
เทวตำนานพลังป้องกัน (DP) 45• คริติคอล -2%
หมวกโมริกระดับสูง
เทวตำนานพลังป้องกัน (DP) 43• มานา (MP) +10
• ฟื้นฟูพลังเวท +1%
หมวกกลูนิลระดับสูง
เทวตำนานพลังป้องกัน (DP) 55• คริติคอล +4%
หมวกเจเรสระดับสูง
เทวตำนานพลังป้องกัน (DP) 44• คริติคอล +4%
หมวกทารีทัสระดับสูง
เทวตำนานพลังป้องกัน (DP) 48• คริติคอล -2%
หมวกอาเจเลียนระดับสูง
เทวตำนานพลังป้องกัน (DP) 46• มานา (MP) +10
• ฟื้นฟูพลังเวท +1%
หมวกกีอัส
โลกันตร์พลังป้องกัน (DP) 95• คริติคอล +5%

ข้อมูลเกราะ ชุดเกราะ

ชื่อระดับค่าพลังเอฟเฟ็กต์
เกราะเลอเบรย์

เก่าแก่พลังป้องกัน (DP) 4 
เกราะเลพลาส
ทั่วไปพลังป้องกัน (DP) 7 
เกราะเจเรส
ระดับสูงพลังป้องกัน (DP) 17• มานา (MP) +20
• ฟื้นฟูพลังเวท +2%
เกราะทารีทัส
ระดับสูงพลังป้องกัน (DP) 21• ความเร็วเคลื่อนที่ -1%
• มานา (MP) -20
• ฟื้นฟูพลังเวท -2%
เกราะอาเจเลียน
ระดับสูงพลังป้องกัน (DP) 19• ฟื้นฟูมานา (MP) +2
• ฟื้นฟูพลังเวท +2%
เกราะทาริส
หายากพลังป้องกัน (DP) 25• มานา (MP) +20
• ฟื้นฟูพลังเวท +2%
เกราะโดบาร์ท
หายากพลังป้องกัน (DP) 29• ความเร็วเคลื่อนที่ -1%
• มานา (MP) -20
• ฟื้นฟูพลังเวท -2%
เกราะโลคาบา
หายากพลังป้องกัน (DP) 27• ฟื้นฟูมานา (MP) +2
• ฟื้นฟูพลังเวท +2%
เกราะคัลลัส
หนึ่งเดียวพลังป้องกัน (DP) 34• มานา (MP) +20
• ฟื้นฟูพลังเวท +2%
เกราะชาเมล
หนึ่งเดียวพลังป้องกัน (DP) 38• ความเร็วเคลื่อนที่ -1%
• มานา (MP) -20
• ฟื้นฟูพลังเวท -2%
เกราะโมริก

หนึ่งเดียวพลังป้องกัน (DP) 36• ฟื้นฟูมานา (MP) +2
• ฟื้นฟูพลังเวท +2%
เกราะเบอร์นี
หนึ่งเดียวพลังป้องกัน (DP) 36• มานา (MP) +10
• ฟื้นฟูพลังเวท +1%
เกราะกลูนิล
ตำนานพลังป้องกัน (DP) 46• มานา (MP) +20
• ฟื้นฟูพลังเวท +2%
เกราะทาริสระดับสูง

ตำนานพลังป้องกัน (DP) 44• มานา (MP) +20
• ฟื้นฟูพลังเวท +2%
เกราะโดบาร์ทระดับสูง
ตำนานพลังป้องกัน (DP) 48• ความเร็วเคลื่อนที่ -1%
• มานา (MP) -20
• ฟื้นฟูพลังเวท -2%
เกราะโลคาบาระดับสูง
ตำนานพลังป้องกัน (DP) 46• ฟื้นฟูมานา (MP) +2
• ฟื้นฟูพลังเวท +2%
เกราะคัลลัสระดับสูง
เทวตำนานพลังป้องกัน (DP) 54• มานา (MP) +20
• ฟื้นฟูพลังเวท +2%
เกราะชาเมลระดับสูง
เทวตำนานพลังป้องกัน (DP) 58• ความเร็วเคลื่อนที่ -1%
• มานา (MP) -20
• ฟื้นฟูพลังเวท -2%
เกราะโมริกระดับสูง
เทวตำนานพลังป้องกัน (DP) 56• ฟื้นฟูมานา (MP) +2
• ฟื้นฟูพลังเวท +2%
เกราะกลูนิลระดับสูง
เทวตำนานพลังป้องกัน (DP) 71• มานา (MP) +20
• ฟื้นฟูพลังเวท +2%
เกราะเจเรสระดับสูง
เทวตำนานพลังป้องกัน (DP) 59• มานา (MP) +20
• ฟื้นฟูพลังเวท +2%
เกราะทารีทัสระดับสูง
เทวตำนานพลังป้องกัน (DP) 63• ความเร็วเคลื่อนที่ -1%
• มานา (MP) -20
• ฟื้นฟูพลังเวท -2%
เกราะอาเจเลียนระดับสูง
เทวตำนานพลังป้องกัน (DP) 61• ฟื้นฟูมานา (MP) +2
• ฟื้นฟูพลังเวท +2%
เกราะแม่ทัพอิมพ์จมูกแดง
โลกันตร์พลังป้องกัน (DP) 111• พลังชีวิต (HP) +200
• มานา (MP) +20
• ฟื้นฟูพลังเวท +2%

ข้อมูลเกราะ ถุงมือ

ชื่อระดับค่าพลังเอฟเฟ็กต์
ถุงือเลอเบรย์

เก่าแก่พลังป้องกัน (DP) 1 
ถุงมือเลพลาส
ทั่วไปพลังป้องกัน (DP) 2 
ถุงมือเจเรส
ระดับสูงพลังป้องกัน (DP) 3• ความเร็วโจมตี +4%
ถุงมือทารีทัส
ระดับสูงพลังป้องกัน (DP) 7• ความเร็วโจมตี -2%
ถุงมืออาเจเลียน
ระดับสูงพลังป้องกัน (DP) 5• มานา (MP) +10
• ฟื้นฟูพลังเวท +1%
ถุงมือทาริส
หายากพลังป้องกัน (DP) 7• ความเร็วโจมตี +4%
ถุงมือโดบาร์ท
หายากพลังป้องกัน (DP) 11• ความเร็วโจมตี -2%
ถุงมือโลคาบา
หายากพลังป้องกัน (DP) 9• มานา (MP) +10
• ฟื้นฟูพลังเวท +1%
ถุงมือคัลลัส
หนึ่งเดียวพลังป้องกัน (DP) 12• ความเร็วโจมตี +4%
ถุงมือชาเมล
หนึ่งเดียวพลังป้องกัน (DP) 16• ความเร็วโจมตี -2%
ถุงมือโมริก

หนึ่งเดียวพลังป้องกัน (DP) 14• มานา (MP) +10
• ฟื้นฟูพลังเวท +1%
ถุงมือเบอร์นี
หนึ่งเดียวพลังป้องกัน (DP) 14• ความเร็วโจมตี +4%
ถุงมือกลูนิล
ตำนานพลังป้องกัน (DP) 19• ความเร็วโจมตี +4%
ถุงมือทาริสระดับสูง

ตำนานพลังป้องกัน (DP) 17• ความเร็วโจมตี +4%
ถุงมือดบาร์ทระดับสูง
ตำนานพลังป้องกัน (DP) 21• ความเร็วโจมตี -2%
ถุงมือโลคาบาระดับสูง
ตำนานพลังป้องกัน (DP) 19• มานา (MP) +10
• ฟื้นฟูพลังเวท +1%
ถุงมือคัลลัสระดับสูง
เทวตำนานพลังป้องกัน (DP) 28• ความเร็วโจมตี +4%
ถุงมือชาเมลระดับสูง
เทวตำนานพลังป้องกัน (DP) 32• ความเร็วโจมตี -2%
ถุงมือโมริกระดับสูง
เทวตำนานพลังป้องกัน (DP) 30• มานา (MP) +10
• ฟื้นฟูพลังเวท +1%
ถุงมือลูนิลระดับสูง
เทวตำนานพลังป้องกัน (DP) 38• ความเร็วโจมตี +4%
ถุงมือเจเรสระดับสูง
เทวตำนานพลังป้องกัน (DP) 30• ความเร็วโจมตี +4%
ถุงมือทารีทัสระดับสูง
เทวตำนานพลังป้องกัน (DP) 34• ความเร็วโจมตี -2%
ถุงมืออาเจเลียนระดับสูง
เทวตำนานพลังป้องกัน (DP) 32• มานา (MP) +10
• ฟื้นฟูพลังเวท +1%
ถุงมือเบกก์
โลกันตร์พลังป้องกัน (DP) 78• ความเร็วโจมตี +5%
ถุงมืออาร์
 
โลกันตร์พลังป้องกัน (DP) 78• คริติคอล +2.5%
• ความเร็วโจมตี +2.5%

ข้อมูลเกราะ รองเท้า

ชื่อระดับค่าพลังเอฟเฟ็กต์
รองเท้าเลอเบรย์

เก่าแก่พลังป้องกัน (DP) 1 
รองเท้าเลพลาส
ทั่วไปพลังป้องกัน (DP) 2 
รองเท้าเจเรส
ระดับสูงพลังป้องกัน (DP) 3• ความเร็วเคลื่อนที่ +4%
รองเท้าทารีทัส
ระดับสูงพลังป้องกัน (DP) 7• ความเร็วเคลื่อนที่ -2%
รองเท้าอาเจเลียน
ระดับสูงพลังป้องกัน (DP) 5• มานา (MP) +10
• ฟื้นฟูพลังเวท +1%
รองเท้าทาริส
หายากพลังป้องกัน (DP) 7• ความเร็วเคลื่อนที่ +4%
รองเท้าโดบาร์ท
หายากพลังป้องกัน (DP) 11• ความเร็วเคลื่อนที่ -2%
รองเท้าโลคาบา
หายากพลังป้องกัน (DP) 9• มานา (MP) +10
• ฟื้นฟูพลังเวท +1%
รองเท้าคัลลัส
หนึ่งเดียวพลังป้องกัน (DP) 12• ความเร็วเคลื่อนที่ +4%
รองเท้าชาเมล
หนึ่งเดียวพลังป้องกัน (DP) 16• ความเร็วเคลื่อนที่ -2%
รองเท้าโมริก

หนึ่งเดียวพลังป้องกัน (DP) 14• มานา (MP) +10
• ฟื้นฟูพลังเวท +1%
รองเท้าเบอร์นี 
หนึ่งเดียวพลังป้องกัน (DP) 14• ความเร็วเคลื่อนที่ +4%
รองเท้ากลูนิล
ตำนานพลังป้องกัน (DP) 19• ความเร็วเคลื่อนที่ +4%
รองเท้าทาริสระดับสูง

ตำนานพลังป้องกัน (DP) 17• ความเร็วเคลื่อนที่ +4%
รองเท้าโดบาร์ทระดับสูง
ตำนานพลังป้องกัน (DP) 21• ความเร็วเคลื่อนที่ -2%
รองเท้าโลคาบาระดับสูง
ตำนานพลังป้องกัน (DP) 19• มานา (MP) +10
• ฟื้นฟูพลังเวท +1%
รองเท้าคัลลัสระดับสูง
เทวตำนานพลังป้องกัน (DP) 28• ความเร็วเคลื่อนที่ +4%
รองเท้าชาเมลระดับสูง
เทวตำนานพลังป้องกัน (DP) 32• ความเร็วเคลื่อนที่ -2%
รองเท้าโมริกระดับสูง
เทวตำนานพลังป้องกัน (DP) 30• มานา (MP) +10
• ฟื้นฟูพลังเวท +1%
รองเท้ากลูนิลระดับสูง
เทวตำนานพลังป้องกัน (DP) 38• ความเร็วเคลื่อนที่ +4%
รองเท้าเจเรสระดับสูง
เทวตำนานพลังป้องกัน (DP) 30• ความเร็วเคลื่อนที่ +4%
รองเท้าทารีทัสระดับสูง
เทวตำนานพลังป้องกัน (DP) 34• ความเร็วเคลื่อนที่ -2%
รองเท้าอาเจเลียนระดับสูง
เทวตำนานพลังป้องกัน (DP) 32• มานา (MP) +10
• ฟื้นฟูพลังเวท +1%
รองเท้ามอสคาห์น
โลกันตร์พลังป้องกัน (DP) 78• ความเร็วเคลื่อนที่ +5%

แหล่งข้อมูล : db.gamefever

โดย : gconsole

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

href=https://www.ufa345th.com/%e0%b8%aa%e0%b8%a5%e0%b9%87%e0%b8%ad%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%a5%e0%b8%99%e0%b9%8c/>สล็อตออนไลน์ , UFABET | เกมคาสิโนออนไลน์ | ป๊อกเด้ง | บาคาร่า